Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας με σκοπό να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής καθώς και σε  χρήστες που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική ή ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Στο χώρο αυτό μπορεί κάποιος να βρει χρήσιμους συνδέσμους και άρθρα για την εκπαιδευτική ρομποτική, βίντεο και εικόνες με ρομποτικές κατασκευές, οδηγίες προγραμματισμού και κατασκευής ρομπότ ΝΧΤ, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια και projects με αντικείμενο μάθησης την εκπαιδευτική ρομποτική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://edurobotics.weebly.com/